Vítame Vás na stránkach ÚPSVR Lučenec


Telefónne kontakty - pracovisko Fiľakovo

Tel. číslo Priezvisko Meno Titul Oddelenie, pozícia Spádová oblasť
2442200 Kyzeková Jela Ing. vedúca pracoviska Fiľakovo všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442310 Bystrianska Svetlana Mgr. IPSS - zástupca ved. pracoviska  všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442311 Balázsová Zuzana IPSS - sprostredkovanie zamestnania všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442312 Csúszová Mária IPSS - sprostredkovanie zamestnania všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442313 Demecsová Judita IPSS - sprostredkovanie zamestnania všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442314 Halajová Zdena IPSS - prvý príjem všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442315 Špániková Lívia  Mgr. IPSS - inf.-poraden.stredisko všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442316 Rubintová Eva Bc. IPSS - APTP všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442317 Šimonová Viola IPSS - sprostredkovanie zamestnania všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442318 Tóthová Alžbeta IPSS - prvý príjem všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442319 Bencsiková Gabriela IPSS - sprostredkovanie zamestnania všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442320 Libiaková Ivana Bc. IPSS - sprostredkovanie zamestnania všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442451 Pocklan Marian Mgr. APTP pre obč.-odb.porad.,§§ 32,52,52a všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442511 Tisoňová Anna Ing. DvHN - zástupca ved.pracoviska všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442554 Kaličiak Marian ng. dávky v hmotnej núdzi Čakanovce, Fiľ. Kováče, Fiľakovo (B), Nitra n/Ipľom (B)
2442513 Krnáčová Miroslava Mgr. dávky v hmotnej núdzi Biskupice, Čamovce, Ratka, Fiľakovo (H, V, L, N), Nitra n/Ipľom (R, S, Š, T, V), Šíd (L, M, N)
2442514 Kellnerová Eva dávky v hmotnej núdzi Veľké Dravce, Fiľakovo (D, E, F, K, M, U, Z)
2442515 Mácsová Katarína dávky v hmotnej núdzi Bulhary, Fiľakovo (A, B, P, T), Šíd (B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K)
2442516 Molnárová Monika Ing. dávky v hmotnej núdzi Buzitka, Šiat. Bukovinka, Fiľakovo (B, C, Č, H, CH, I, Í, J, R, S, Š), Šíd (A, B, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, Z, Ž)
2442518 Stupárová Zuzana Mgr. dávky v hmotnej núdzi Fiľ.Kľačany, Kurtáň, Prša, Holiša,Šávoľ, Fiľakovo (B-Balog,O), Nitra n/Ipľom (B,C-O)
2442519 Vikorová Beata Mgr. dávky v hmotnej núdzi Belina, Radzovce, Šurice, Fiľakovo (G) 
2442551 Fungáčová Viera štátne sociálne dávky Šávoľ, Prša, Šurice, Ratka, Šiat. Bukovinka, Čakanovce, Fiľakovo (A, B, C, Č, D, Ď, K, L, N) 
2442552 Bačová Jaroslava Mgr. štátne sociálne dávky Biskupice, Bulhary, Buzitka, Holiša, Nitra n/Ipľom, Veľké Dravce, Šíd, Fiľakovo (B, B, T, U, V, W, Z, Ž)
2442553 Földiová Judita štátne sociálne dávky Radzovce, Fiľakovo (E, F, G, H, CH ,I ,J )
2442555 Murínová Nora Bc. štátne sociálne dávky Belina, Čamovce, Fiľ.Kľačany, Fiľ.Kováče, Kurtáň, Fiľakovo (M, O, P, R, S, Š)
2442608 Mihályová Renata Mgr. sociálno-právna ochrana Šíd, Čamovce, Šurice, Ratka, Kurtáň, Fiľ.Kováče, Fiľ. Kľačany, Prša, Buzitka, Veľké Dravce, Fiľakovo (A-K) 
2442609 Oravcová Judita Mgr. sociálno-právna ochrana Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiat.Bukovinka, Bulhary, Šávoľ, Holiša, Nitra n/Ipľom, Fiľakovo (L-Z)
2442648 Paciga Miloš Ing. peňažné príspevky na kompenzáciu všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442648 Gallová Zuzana Bc. peňažné príspevky na kompenzáciu všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442512 Farkašová Lívia Mgr., Ing. peňažné príspevky na kompenzáciu všetky obce v územnej pôsobnosti úradu
2442161 Ďurovič Peter informatik
4382494 FAX

Úradné hodinyOdbor sociálnych vecí
vrátane pracovísk
Fiľakovo a Poltár
odd. dávok v HN
odd štátnych soc. dávok
odd. peňažných prísppevkov na kompenzáciu ŤZP
urhod2osv

Miera nezamestnanosti

Lučenec 12/2012 
Miera nezam. v %: 25,59
Počet nezamestnaných: 8 688
Poltár 12/2012 
Miera nezam. v %: 27,43
Počet nezamestnaných: 3 182

Odkazy

cipc


 


 


 eures